Referat fra styremøte/gruppemøte 6. november 2007

Referat fra felles møte for styret i lokallaget og komunestyregruppa tirsdag 6. november kl 19 00 i rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til stede:
Eirin Finnanger, Turid torgerstuen, Jan-Magne Sørensen, Pål Buttingsrud, Roar Günther Andersen og Geir Helge Sandsmark

1. Styresak: Referat fra møte 30. oktober. Vedtak: Utsatt

2. Styresak: Innspill til valgkomiteen i Østfold Venstre. Vedtak: Halden Venstre foreslår Geir Helge Sandsmark til styreverv og Roar Günther Andersen til valgkomite og nominasjonskomite for ØV. Valgkomiteen oppfordres til å foreslå nye styremedlemmer fra de aktive lokallagene som i dag ikke har styrerepresentant i ØV. (Askim, Rakkestad, Rygge og Hobøl)

3. Styresak: Rapport til VO. Vedtak: Geir Helge rapporterer HVs aktivitet etter gjeldende regelverk.

4. Kommunestyregruppa: Tone orienterer fra kommunalkonferansen i Drammen. Utsatt.

5. Kommunestyregruppa: Erfaringer fra debut i utvalg og kommunestyre, status på politiske saker. Det ble en kort orientering og debatt

6. Kommunestyregruppa: Arbeidsform for politisk arbeide i utvalg og kommunestyre. Organisering. Mediestrategi. Samarbeidsformer. Vi fortsetter med kombinerte styremøter/gruppemøter i uka før kommunestyremøte. Utvalgsrepresentanter kan be om/ kalle inn til ekstra møte ved behov. Representantene er i utgangspunktet fristilte, men kan søke politiske råd eller hjelp til profilering fra partikolleger ved behov.

7. Kommunestyregruppa: Saker til møtet den 8 november. Aktuelle saker ble debattert

8. Kommunestyregruppa: Kommunebudsjettet. Vi diskuterte profilområder og innretting for Venstres budsjett. Nytt møte 13. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**