Ingen felles politisk avtale

Medlemsmøtet avgjorde mandag 12 .november at det ikke blir noen felles politisk avtale mellom TTL, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti der Venstre er med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Medlemmene i de andre partiene ville ikke forplikte seg til å la seg registrere i KS’ styrevervregister. Dette registeret betyr mye for åpenhet rundt politikernes øvrige interesser, slik at det ikke skal være spørsmål om det kan være eventuelle interessekoflikter når politiske saker skal behandles. For Venstre var det en forusetning at dette skulle være med i avtalen. Når det ikke var mulig, blir heller ikke Venstre med på resten av avtalen. De fleste av de øvrige punktene, derimot, vil vi fortsatt være enige i. Nå blir det å vurdere fra sak til sak hvordan vi skal samarbeide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**