Venstres alternative statsbudsjett med viktige saker for Rogaland

Venstre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Budsjettet inneholder en sterk satsing på miljø, kollektivtransport gjennom belønningsordning og bybane, forskning, utdanning og fattigdomsbekjempelse. I budsjettforslaget ligger en rekke saker som er knyttet til vårt fylke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Bybane på Nord Jæren har vært en viktig sak for Venstre, og i Venstres forslag til statsbudsjett er det lagt inn 12 millioner til planlegging av nettopp dette. Venstre tar dermed satsingen på bybane på alvor mens regjeringen nevnte ikke bybanen spesielt i sitt forslag. Bybanen vil være et svært viktig element i et bedre kollektivtilbud og for å sikre mer klimavennlige transportløsninger på Nord Jæren.

Også det lokale kulturlivet blir tilgodesett i Venstres framlegg til statsbudsjett. Venstre øker bevilgningene til Stavanger Symfoniorkester med en million kroner. Oljemuseet i Stavanger to 2 millioner ekstra. Venstre har funnet rom for en opptrapping av støtten til Haugesund Teater og har lagt inn 1,5 millioner kroner ekstra på årets budsjett.

Venstre øker basisbevilgningene til høyskoler og universiteter med 288 millioner kroner, noe som også kommer de ulike studietilbudene i Rogaland tilgode. Forskningsstasjonen på Imms får tre millioner kroner i Venstres framlegg til statsbudsjett.

Av andre lokale saker som kommer til behandling i komiteene kan nevnes nytt fengsel i nordfylket. Venstre kommer til å gi sin tilslutning til en merknad om dette.

Du kan laste ned Venstres alternative statsbudsjett her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**