Valg til råd og utvalg

Kommunestyret skal tirsdag 22. november velge en rekke råd og utvalg, samt kommunale representanter til diverse styrer, utvalg osv. Valgkomiteen (formannskapet) har laget en innstilling til kommunestyret, der flere Venstre-representanter er foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


De vervene det foreslås Venstrerepresentanter til, er følgende:
Eldreråd: Holger Gramstad.
Råd for funksjonshemmede: Tor Granerud.
Styret for Lyngmyr sentralidrettsanlegg: Helge Solberg som 1. vara.
Tilsynsrådet for Skjærgårdsparken: Stig Sevenius som vara.
Representant til Friluftsrådet Sør: Line Mørch.
Fast byggekomite: Stig Sevenius som 1. vara.
Samarbeidsutvalget Dypvåg skole og Gjeving skole: Tor Granerud som vara.
Samarbeidsrådet Bøklia barnehage: Tor Granerud.
Styret for Tvedestrand vel legat: Boel Marcussen Gramstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**