Oljemuseet: Ønsker støtte fra de andre partiene

Venstres Gunnar Kvassheim ønsker støtte fra de andre representantene til økte bevilgninger til Oljemuseet i Stavanger. Venstre har i sitt alternative statsbudsjett øket bevilgningene til museet med to millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Miljø, olje

Foto: Luth

Etterhvert som de ulike partiene nå legger fram sine alternative statsbudsjett skal dette til behandling i komiteene. I denne prosessen håper Gunnar Kvassheim at også de andre rogalandsrepresentantene vil arbeide for at Oljemuseet får øket sine bevilgninger.

— Jeg mener rogalandsrepresentantane fra alle parti må være tydelege på dette nå, sier Gunnar Kvassheim til Stavanger Aftenblad. — Vi kan ikke fortsette å bombardere oljemuseet med velvilje, men sultefore dem økonomisk, sier Kvassheim.

Oljemuseet har brukt opp driftsfondet de ble tildelt for ti år siden, uten at dette er blitt fylt opp igjen i ettertid. Museet har hatt en god dialog med departementet, men har ikke fått øket sine bevilgninger av den grunn.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**