Årsmøte i Tvedestrand Venstre

Tvedestrand Venstre avholder sitt årsmøte mandag 3. desember. Møtet finner sted i RTB-møterommet i adminstrasjonsbygget kl 19.00.
Venstre holder åpne årsmøter, så alle som er interessert i Venstres politikk er velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Seilbåt på Bjørnefjorden

Foto: Tore Rykkel

Saksliste for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Kontingent for neste år.
6. Politisk debatt/politiske uttalelser.
8. Valg av:
Leder.
2 styremedlemmer.
Varamedlemmer.
2 medlemmer til valgkomite.
Revisor (2).
3 utsendinger til fylkesårsmøtet.

Etter årsmøtet blir det gjennomgang av kommunestyresaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**