Budsjettarbeidet

Torsdag 22. november skal formannskapet ha budsjettmøte. Rådmannens budsjettforslag er det mulig å finne på hjemmesidene til Tvedestrand kommune. Vi tar gjerne imot kommentarer i forbindelse med budsjettarbeidet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Fair Trade Damen

Foto: Unge Venstre

Vi har valgt å ha samtaler med Ap og SV i forkant av budsjettmøtet. Det skal spares inn store summer, så i 2008 er det ikke mulig å komme med forslag som koster mye. Vi håper allikevel at vi skal få gjennomslag for å ansette en ungdomsarbeider i full stilling, og at vi kan få til en liten økning til en eller annen form for ungdoms- eller kulturarbeid.

Drivstoff

Foto: Microsoft

Vi vil også sammen med SV legge fram forslag om igangsetting av lokal klimaplan, som er et arbeid som er så viktig at det umulig kan vente. Lokal klimaplan var et punkt vi fikk med i den felles politiske avtalen med TTL, H, KrF og Sp før vi trakk oss ut. Etter hva vi har forstått, blir punktet allikevel stående, så vi forventer at de andre partiene føler seg forpliktet til å følge opp!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**