Rådmannsutvalet i Hallingdal vil utgreie spørsmålet om prosjektkoordinator

Ordføraren hadde eit greitt svar i kommunestyret tysdag, etter interpellasjonen frå Venstre med spørsmål om ein proff prosjektsøkjar som kan hjelpe lag og organisasjonar med å finne og søkje prosjektmidlar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Saka er alt sendt over til rådmannsutvalet i dalen, kunne ordføraren opplyse. Rådmennene i dei seks hallingdalskommunane vil greie ut desse sprørsmåla. Hallvor Lilleslett var godt fornøgd med oppfylgjinga av denne saka så langt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**