Gjennomslag for flere Venstresaker!

Etter forslag fra Venstre gikk formannskapet tirsdag inn for å gi støtte til en ungdomsarbeider, samt fortsatt gi støtte til næringshagen. Det skal også settes i gang arbeid med en klimaplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jente som hopper

Foto: Jan Harsem

Venstre fikk Ap og SV med på et forslag om å opprette en stilling som ungdomsarbeider, i første omgang en halv stilling. I formannskapet ble det enighet om at livsløpskomiteen skulle se på hvordan midler til en slik stilling best kunne brukes innen forebyggende arbeid blant barn og unge. Venstre og SV ønsket at midler foreslått brukt til en ungdomsprest heller burde brukes til å styrke ungdomsarbeiderstillingen, men ble nedstemt av flertallet. Ikke desto mindre er Venstre fornøyd med at forslaget om ungdomsarbeider nå følges opp.
I Rådmannens budsjettforslag var støtten til Næringshagen tatt bort, men etter forslag fra Venstre gikk formannskapet inn for å bevilge kr 100.000,- også i 2008. Aktiviteten i Næringshagen er viktig for å skape et grunnlag for næringslivet i Tvedestrand framover, så det bør være vel anvendte penger!
SV og Venstre gikk sammen om et forslag om å komme i gang med en klimaplan. Forslaget skal nå behandles i komiteer og formannskap, og resulterer forhåpentligvis i at det velges et utvalg som skal begynne arbeidet så snart som mulig. Her har vi ingen tid å miste! Klimahensyn må bli et moment det tas hensyn til i all politisk aktivitet i alle komiteene.
Endelig hadde Venstre fått Ap og SV med på forslaget om å utrede et kompetanseår for lærerne, men det ble nedstemt i denne omgang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**