Valgte representanter for Eigersund Venstre

Her finner du en oversikt over valgte representanter for Eigersund Venstre for perioden 2007 – 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gruppeleder
Tor-Inge Rake

Tor-Inge Rake

Foto: Tone Byberg

Formannskap
Tor-Inge Rake

(vara)Brit L. Kvassheim

Kommunestyret
Tor-Inge Rake
Brit L. Kvassheim

Brit Larssen Kvassheim

Foto: Tone Byberg

(vara)Anne Margrethe Herigstad
(vara)Anette Hoås
(vara)Vidar Ausen
(vara)Øyvind Misje
(vara)Espen Andersen

Miljøutvalget
Brit L. Kvassheim
(vara)Øyvind Misje

Øyvind Misje

Foto: Tone Byberg

(vara)Kenneth Andersen
(vara)Heidi Blitzner

Anette Hoås

Foto: Tone Byberg

Kultur- og oppvekstutvalg
Anette Hoås
(vara)Cicilie Hadland
(vara)Espen Andersen
(vara)Erling Svensen

Helse- og omsorgsutvalg
Anne Margrethe Herigstad
(vara)Torhild Kielland
(vara)Jon Arild Helgheim
(vara)Rasmus Gundersen

Kontrollutvalget
(vara)Lisebeth Kjos-Hanssen

Klientutvalg for sosial- og barnevernstjenester
(vara)Svein Ole Larssen

Representantskapet i Dalane Energi IKS
Axel Seglem
(vara)Øyvind Misje

Representantskapet i Dalane Miljøverk IKS
Anne Margrethe Herigstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**