Innkalling til årsmøte i Halden Venstre 11. januar 2008 kl. 1800

Kjære medlem av Halden Venstre.
Som medlem av Halden Venstre blir du med dette innkalt til årsmøte i lokallaget fredag 11. januar 2008 kl 18 00 på Halden rådhus. Etter årsmøtet går vi på Dickens (med litt forbehold) for felles bespisning. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2007 har stemmerett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sakliste:
1. Konstituering. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent, to personer til tellekorps og to personer for undertegning av protokoll.
2. Årsmelding 2007
3. Regnskap 2007
4. Fastsettelse av kontingent for 2009
5. Endring av vedtektene (se under)
6. Valg av nytt styre — Forslag fra valgkomiteen
7. Valg av to revisorer — Forslag fra valgkomiteen
8. Valg av fire utsendinger til fylkesårsmøtet — Forslag i møtet
9. Uttalelser – Ta gjerne med forslag til møtet
10. Møtet heves

Forslag til vedtektsendring: § 4. "Årsmøtet, punkt b) ledd 3 endres fra:
"Velge leder, økonomiansvarlig, sekretær, og styremedlem for kommende år.*"
til:
"Velge leder, økonomiansvarlig, sekretær, styremedlem og to varamedlemmer for kommende år.*"

Vel møtt!

For styret i Halden Venstre

Geir Helge Sandsmark, leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**