Forslag om bygdestrand i Høvåg

Venstre ønsker å bygge en badestrand/bygdestrand for de fastboende i Høvåg, der unge og gamle med letthet kan få tilgang til sjøen. Da det er bare et fåtall mennesker i Høvåg som har egen tilgang til privat badeplass/strand, bør dette være en prioritert oppgave for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jens Olai Justvik

Jens Olai Justvik
Foto: Hans Botnen Eide

Høvåg opplever i dag en økende utbygging der flere barnefamilier blir en del av bygdemiljøet. Vi i
Venstre ser det som en viktig oppgave å legge til rette for allmennheten, slik at de som bor i bygda kan ta i bruk den utrolig vakre skjærgården vi er en del av. Å utvikle en slik strand er også et viktig signal om at vi i Venstre ønsker å gi tilbake strandsonen til allmennheten.

Vi tror at Høvågstranda kan bli et samlingssted for barnefamilier, eldre mennesker, barnehager og skole, hvor de kan dyrke sjø- og badelivets gleder. Stranda bør ligge sentralt i Høvåg og ha lett tilgjengelighet, da det er viktig at den skal gi muligheter for alle. Det er også viktig at der blir tatt miljømessige hensyn, og at vi ikke ødelegger for næringer der stranda eventuelt kommer til å ligge.

Beliggenhet, strandas beskaffenhet, hva den skal hete og lignende ønsker vi å utfordre de fastboende på. Kom med forslag og synspunkter – alt er av interesse! Skal vi gå videre med dette er det avgjørende at bygdas befolkning tar del i denne prosessen.

Det er viktig å presisere at det vil ikke bli aktuelt for oss i Venstre å gå inn for å ekspropriere grunn for et slikt formål. Her må vi se på friområder som kan benyttes, eller områder som er til salgs. Staten har midler til disposisjon når det gjelder å kjøpe eiendommer langs sjøen til allmennhetens benyttelse, så dette er også en mulighet. Som en liten tilleggsopplysning kan vi nevne at staten kjøpte noen meter strandlinje i Oslofjorden for flere millioner kroner i 2006.

Vi er klar over at kommunen har en anstrengt økonomi og at det i denne perioden ikke vil la seg gjøre å belaste kommunebudsjettet vesentlig. Men finner vi et egnet sted og kan bli enige med grunneier om en avtale alle kan leve med, er det ikke astronomiske summer som skal til for å få en liten strandperle, der bygdefolket kan ta sin daglige dukkert – med tøyet på.

For Venstre,
Eva Winge Hæstad
Hilde Gro Hummervold
Jens Olai Justvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**