Innlandssoneplan kommer

Venstes fylkestingsrepresentant Roar Sollied fremmet forslag om en “innlandssoneplan” ved sluttbehandlinga av Regionalt Utviklingsprogram denne uka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Roar ved Målselvfossen

Roar ved Målselvfossen
Foto: D Stefanussen

Sollied mente at innlandet muligheter og utfordringer innen næringsutvikling, kompetanseutvikling og militærvirksomhet og behov for vern. Han pekte spesielt på de store skogressursene som ikke var brukt.

Det har vært mye fokus på kyst, og en innlandssoneplan kan være en paraply for utfordringene kommuner i Troms med mye innland, mente Sollied. Han overlot til fylkesrådet å klassifisere planstatus, men foreslo at en slik plan kunne være en fylkesdelplan eller en temaplan.

Forslaget ble øyeblikkelig godt mottatt av Fylkesrådslederen, og etter en del avklaringer ble vedtaket enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**