Mestringsglede og mangfold i fokus

Utvalg for kultur og idrett behandlet tirsdag svært mange pengebevilgninger.Med utgangspunkt i prioritering av mestringsglede og mangfold i kulturarrangementer og med stor vektleggelse av universal utforming i kulturbygg stemte Venstres representant slik han gjorde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Sigve Taklo Sekse

Med utgangspunkt i prioritering av mestringsglede og mangfold i kulturarrangementer og med stor vektleggelse av universal utforming i kulturbygg stemte Venstres representant slik han gjorde.

Les for øvrig Ap snørte igjen pengesekken i Halden Dagblad og Trekker seg fra Down on the farm i Halden Arbeiderblad.

Bom! Kræsj! Bang
Utvalg for kultur og idrett behandlet tirsdag svært mange pengebevilgninger. Venstre la seg på Rådmannens innstillinger med unntak av til Bom! Kræsj! Bang! der Venstre foreslo å bevilge 50 000 kr mer. AP og SV på sin side valgte å til sammen bevilge 150 000 kr mindre enn Rådmannen. – Skal man prioritere så må man prioritere arrangementer hvor haldensere er med i alle ledd. Med Bom! Kræsj! Bang! gis det kulturtilbud til alle barn og unge i kommunen samt til eldre og alle andre i kommunen. Gjennom et sånt mangfoldig og fargerikt arrangement får flere muligheten til å oppleve mestringsglede i samband med kultur, uttalte Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) i møtet.

Ungdomskultur
Venstre valgte å støtte UKM med 50 000 kr slik de har fått de siste årene. Venstres representant påpekte at det var et kjempeflott årlig arrangement hvor ungdomskultur og mestringsglede får stå i fokus og at arrangementet derfor er spesielt viktig når det er ungdom som lager noe selvstendig for annen ungdom. Venstre mener videre at UKM må inn som fast post på budsjettet og ikke være en del av de frie kulturmidlene. Ungdommens Kulturmønstring er et kommunalt årlig arrangement og for å sikre forutsigbarhet bør arrangementet inn som fast post.

Skateboardrampa ved Rockehuset skal rehabliteres og det var utvalget enige om. Venstre støttet et forslag fra De Grønne om at Administrasjonen får i oppgave å se på muligheter for flere skateanlegg, evt en skatepark. Per Magnus Sandsmark uttalte videre at det var fint at rampa skulle rehabiliteres og at dette er et viktig og godt tilbud for “uorganisert” ungdom. Videre fikk Sandsmark fram at det var viktig at Ungdomsrådet brukes som en høringsinstans i saker som angår dem, både kulturplanen, evaluering av ungdomsklubb og rehabilitering av rampa burde vært sendt på høring til Ungdomsrådet. Å ta ungdommen på alvor er viktig, og burde vært en selvfølge.

Samfundet
Venstres representant gikk med på å utrede leie og istandsettelse av Halden Arbeidersamfunn. Da er det spesielt viktig med universal utforming og tilgjengelighet for alle i alle deler av bygningen som skal brukes. Det må også legges til rette for at Ungdomsklubben ikke skal være i tilknytning til eller ha noe som helst til felles med alkoholservering på huset. Ungdomsklubben må være et rusfritt område.

Tiltak i Enningdalen
Representanten fra Venstre ønsker å støtte det aktive historie- og bygdemiljøet i Enningdalen så godt som råd og stemte for alle Rådmannens innstillinger til støtte. Både jubileumsbok og slaget på Prestebakke ble støttet etter Rådmannens innstilling. Halden Venstre foreslo å støtte med ytterligere 10 000 kr og gi Historielaget hele søknadssummen til arrangementet rundt Slaget på Prestebakke. Det er viktig å støtte opp om arrangementer og tiltak i en til tider glemt del av kommunen. Det er viktig med gode og engasjerende tiltak i Enningdalen.

Venstre ønsket også å støtte Down on the Farm med de 300 000 kr som Rådmannen foreslo. Ap og SV ønsket ikke å støtte musikkfestivalen og deres utrolige løft for Enningdalen og musikkmiljøet i kommunen med mer enn 150 000 kr. Det er trist. Farmen representerer noe helt eget i Halden og i festivalmiljøet i Norge. Det er trist dersom arrangementet ikke blir gjennomført på grunn av manglende vilje fra det politiske miljøet i kommunen.

På en annen side kommenterte Venstres representant at det ikke var planlagt eget HC-toalett på Gamle Prestebakke. Det er et stort ønske at det strebes etter å innarbeide det i planer for toalettutbygging der i framtiden.

Øvrige arrangementer
Søknadene fra Dag Sæthers nye revy, forestillingen The Mic Masters, støtte til nyttårsarrangement, Grenserittets 10 års jubileum, Østfold kunstnersenter, Halden historiske Samlingers Romanifolk-prosjekt, Veslefrikk kultur- og teaterverksted og Turisten ble støttet/ avslått slik Rådmannen hadde innstilt. Fredriksten Jazzfestival og Krocketfestivalen ble støttet med de samme summene som Rådmannen hadde i sin innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**