Aktivitetskalender 1. halvår 2008

Nannestad Venstre kommer til å ha et høyt aktivitetsnivå i første halvdel av 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ta gjerne kontakt med lokallagsleder Per R. Lien på e-post:
[email protected], eller på mobil: 93858165, for mer utfyllende informasjon om aktivitetene.

FEBRUAR MÅNED:
18.02. / kl. 1000
Idédugnad, lokalt klimaengasjement
Sted: Nannestad bibliotek

19.02. / kl. 1830
Årsmøte i Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum
Sted: Kulturhuset i Gjerdrum

20.02. / kl. 1000
Idédugnad, lokalt klimaengasjement
Sted: Nannestad bibliotek

27.02. / kl.1800
Eget gruppe- og styremøte
Sted: Kommunehuset, del av egen studiering

27.02. / kl.1930
Felles gruppemøte med partiene i posisjon
Sted: Kommunehuset

28.02.
Møte i fylkeslandbruksstyret med befaring, hvor golf-etableringen i Åsgreina skal opp til behandling.
Sted: Åsgreina og Oslo

MARS MÅNED:
03.03.
Lokalt klimaseminar, hvor Stortingspolitiker Borghild Tenden deltar. Omvisning ved fjernvarmeanlegget i Nannestad. Foredrag ved energi- og klimarådgiver Morten Soma.
Endelig program ikke fastsatt!
Sted: Nannestad

03.03. / kl.1900
Møte i Naturressurs- og miljøutvalget
Sted: Kommunehuset

04.03. / kl.1900
Møte i Plan- og utviklingsutvalget
Sted: Kommunehuset

05.03. / kl.1900
Møte i Omsorgs- og oppvekstutvalget
Sted: Kommunehuset

05.03. / kl.18-21
WEB-kurs for lokallag
Sted: Venstres Hus i Oslo

06.03. / kl.1900
Møte i Forvalting- og økonomiutvalget, regnskapet for 2007
Sted: Kommunehuset

10.03. / kl.1900
Gruppelederforum, hvor alle gruppelederne samles.
Sted: Kommunehuset

12.03. / Kl.1830
Kommunestyremøte
Sted: Kommunehuset

APRIL MÅNED:
11.-13.04.
Landsmøte i Venstre på Sundvolden

14.04.
Møte nr. 2 i møteserien Utviklingsperspektiver i Venstre på Øvre Romerike (UiV). Tema for møtet er næringsutvikling.
Sted: Jessheim/Ullensaker

16.04. / kl.1800
Eget gruppe- og styremøte
Sted: Kommunehuset, del av egen studiering

16.04. / kl.1930
Felles gruppemøte med partiene i posisjon
Sted: Kommunehuset

21.04. / kl.1900
Møte i Naturressurs- og miljøutvalget
Sted: Kommunehuset

22.04. / kl.1900
Møte i Plan- og utviklingsutvalget
Sted: Kommunehuset

23.04. / kl.1900
Møte i Omsorgs- og oppvekstutvalget
Sted: Kommunehuset

24.04. / kl.1900
Møte i Forv.- og økonomiutvalget, økonomisk status for 2008
Sted: Kommunehuset

28.04. / kl.1900
Gruppelederforum, hvor alle gruppelederne samles.
Kommunehuset

30.04. / Kl.1830
Kommunestyremøte
Sted: Kommunehuset

MAI MÅNED:
28.05. / kl.1800
Eget gruppe- og styremøte, del av egen studiering
Sted: Kommunehuset

28.05. / kl.1930
Felles gruppemøte med partiene i posisjon
Sted: Kommunehuset

29.05. / kl.1900
Møte i Forvalting- og økonomiutvalget, ekstra møte
Sted: Kommunehuset

JUNI MÅNED:
02.06. / kl.1900
Møte i Naturressurs- og miljøutvalget
Sted: Kommunehuset

03.06. / kl.1900
Møte i Plan- og utviklingsutvalget
Sted: Kommunehuset

04.06. / kl.1900
Møte i Omsorgs- og oppvekstutvalget
Sted: Kommunehuset

05.06. / kl.1900
Møte i Forv.- og økonomiutvalget, økonomiplan 2009-2012
Sted: Kommunehuset

7.6.-8.6.
Nannestad dagene, hvor vi deltar med egen stand
Sted: Nannestad sentrum

09.06. / kl.1900
Gruppelederforum, hvor alle gruppelederne samles.
Sted: Kommunehuset

11.06./ Kl.1830
Kommunestyremøte
Sted: Kommunehuset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**