Venstres deltakelse i styrer og verv 2007-2011

Nå er kommunestyrets valg overstått, og her kan du se hvor Larvik Venstre vil være representert i denne perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres representasjon i komiteer, styrer, råd og utvalg
i Larvik kommune, perioden 2007 – 2011

Kommunestyret (35 medl.)
Medlemmer: Hallstein Bast og Tone Margaret Anderssen
Vara: 1. Tore Fjeldskår, 2. Jan Kulland, 3. Svein W. Løsnæs, 4. Målfrid Vogt og 5. Erik Seierstad

Formannskap (11 medl.)
Medlem: Hallstein Bast
3. vara til Fellesliste H/FrP/V og KrF:
Tone Margaret Anderssen

Plan- og økonomikomiteen (9 medl.)
Medlem: Tone Margaret Anderssen
Vara: 1. Tore Fjeldskår, 2. Målfrid Vogt, 3. Erik Seierstad

Omsorgskomiteen (8 medl.)
Ikke representert.

Oppvekst- og kulturkomiteen (9 medl.)
Leder: Hallstein Bast
Vara: 1. Svein W. Løsnæs, 2. Jan Kulland og 3. Målfrid Vogt

Næring-, miljø- og teknikkomiteen (7 medl.)
Ikke representert.

Kontrollutvalget (5 medl.)
Nestleder: Erik Seierstad

Kommunenes Sentralforbund — fylkesmøte (4 repr.)
Ikke representert.

Klagenemnda (5 medl.)
Medlem: Svein W. Løsnæs

Den faste valgkomiteen (8 medl.)
Medlem: Tone Margaret Anderssen
Vara: Hallstein Bast

Administrasjonsutvalg (11 medl.)
Medlem: Målfrid Vogt
Vara til Fellesliste H/FrP/V og KrF:
3. Oddny S. Sande
7. Gry Wenche Nilsson

Planutvalg (5 medl.)
Fellesliste H/Frp/V/Kr.F.
1. vara: Tore Fjeldskår

Styret for Primæroppgavefondet (3 medl.)
1. vara: Tore Fjeldskår

Styret for Kulturhuset (7 medl.)
Leder: Tone Margaret Anderssen
Personlig vara: Hallstein Bast

Kommunal representant i Kirkelig Fellesråd (1 repr.):
Ikke representert.

Viltnemnd (5 medl.)
Ikke representert.

Oslofjordens Friluftsråd (2 medl.)
1. vara: Sidsel Lombardo

Beredskapsråd (1 politisk valgt)
Ikke representert.

Styret for Larvik Museum (5 medl. hvorav 2 politisk valgte)
Leder: Andreas Gilhuus
Personlig vara: Sidsel Lombardo

Kommuneplanutvalget (15 medl.)
Leder: Tore Fjeldskår
Personlig vara: Karin S. Frøyd

Eldrerådet (7 medl.)
Medlem: Karl Ravndal

Kontrollutvalget for alkoholomsetning
Leder: Hallstein Bast
Vara: 1. Svein W. Løsnæs, 2. Målfrid Vogt

Havnestyret (5 medl.)
2. vara til Fellesliste H/FrP/V og KrF: Målfrid Vogt

Styret for Larvik Boligbyggelag (LABO) (1 medl.)
Ikke representert.

Larvik kommunale boligstiftelse (5 medl.)
Medlem: Sidsel Lombardo

Boligstiftelser
Trygdeboliger i Larvik (5 medl.)
Ikke representert.

Laurvig Hospital (3 medl.)
Medlem: Gerd Røe
1. varamedlem: Karin S. Frøyd

Spesialboliger i Larvik (4 medl.)
Ikke representert.

Etableringsboliger for ungdom (4 medl.)
Medlem: Pål Didriksen
1. varamedlem: Melissa Seierstad

Flyktningeboliger (4 medl.)
4. vara: Oddny S. Sande

Betjeningsboliger ved Larvik Sykehus (1 medl.)
Vara: Tore Fjeldskår

Meddommere til Larvik Tingrett (135 kvinner og 135 menn), lagrettemedlemmer til Agder lagmannsrett (30 kvinner og 30 menn) og jordskiftemeddommere til Vestfold jordskifterett (6 medlemmer)
Venstre er representert med en rekke navn.

Ajourført 14.02.2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**