Unnfallenhet av Fremskrittspartiet i miljødebatten!

Møre og Romsdal Venstre mener Frp er unnfallen og feig i klimadebatten. Frp opptrer populistiske og tør ikke fortelle velgerne det vi alle vet er nødvendig:

At alle ansvarlige borgere må bidra til å få ned utslippene av klimagasser for å kunne gi framtidige generasjoner en sjanse!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Frp tør ikke fortelle velgerne den ubehagelige sannheten at vi alle frivillig bl.a må bidra til:

* Mindre bruk av privatbil.
* Økt bruk av buss og tog.
* Å fly mindre.
* Senke strømforbrukt og øke bruken av fornybar energi til oppvarming.

I tillegg mener Venstre at vi må ta i bruk en grønn skattepolitikk, der miljøskadelig forbruk og livsførsel skattes hardere, og arbeid skattes mindre. Om alle bidrar kan framtida bli en ren fornøyelse! Den omlegging som den vanlige borger er i gang med torpederes av Frps kunnskapsløse miljøpolitikk. De forslag partiet har levert i Stortinget monner ikke. Partiets fokus på thorium underslår avfalls- og sikkerhetsaspektet

Høyre og Krf har sammen med Venstre vært med på et klimaforlik i Stortinget. Det må nå være svært vanskelig for Høyre og Krf i Møre og Romsdal å fortsette det tette politisk samarbeid med Frp. Møre og Romsdal Venstre forventer at de to partiene nå åpent tar avstand fra Frps uansvarlige miljøpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**