– Økt og mer fleksibel foreldrepermisjon er svaret

– Å tvinge foreldre til å ta ut hver sin del av dagens fødselspermisjon er ikke svaret, sier Helge Solum Larsen. Det er likelønnskommisjonen som foreslår å endre folketrygdlovens kapittel 14 slik at en tredjedel av foreldrepengeperioden reserveres til far og en tredjedel til mor, etter mal av den islandske foreldrepengeordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Helge Solum Larsen er fylkesleder i Rogaland Venstre og deltar i Venstres profilgruppe for spørsmål relatert til sosialt ansvar på Stortinget.

– Venstre ønsker at far skal kunne ta ut tre måneder permisjon, men ikke ved å ta disse fra mor i barnets første år, sier Solum Larsen. Venstre vil derfor øke permisjonstiden og gjøre uttaket mye mer fleksibelt.
Venstre ønsker å erstatte dagens ordning med fødselspermisjon i barnets første leveår med en fleksibel barnepermisjon på 15 måneder som foreldrene selv disponerer. Barnepermisjonsordningen skal gjelde fram til barnet fyller 16 år.
– Det er viktig å ha respekt for at mennesker er forskjellige og at ulike familier har ulike behov, sier Solum Larsen.

For foreldrenes første tid sammen med barnet må ordningene bli mye mer rettferdige og menneskelige. Det må gis mulighet for fedre å ta ut egen permisjon ved fødselen. I dag skal mor ta ut 9 uker, tre uker før og seks uker etter fødsel.
I tillegg vil Venstre fjerne avkortningen i fødselspermisjonen ved fødsel både før og etter termin.
– Dersom fødselen ikke stemmer med termin kan man tape. Slike ordninger er til for byråkratiet og ikke for menneskene, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**