Ryddighet i håndtering av reguleringsplaner, takk!

I kommunestyremøtet 12. februar, vedtok FrP/Høyre å tillate bygging av en åtte etasjers terasseblokk ved øst for Oselva, omtrent rett overfor ungdomsskulen. Partiene endret reguleringsplanen i kommunestyremøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De andre partiene forholdt seg til det fremlagte ferdigbehandlede forslaget, slik det etter Plan- og bygningsloven skal foregå. De to nevnte partier saksbehandling “på kammerset” i kommunestyremøtet.
Siden det forslaget som alle hadde fått utdelt sammen med kommunestyremøtet ikke var mulig å godkjenne pga. flere brudd med gjeldende regelverk, er det forståelig at de gjerne ville hjelpe
Ole Rakner, som er blant tiltakshaverne. Det er det samme firmaet som har bygget i strid med Bergen kommune sine regler like nedenfor Svartediket.

Men disse endringene skulle vært gjort på forhånd. Kommunestyret skal ikke drive saksbehandling, men ta stilling til plansaker som er behandlet i “det faste utvalget for plansaker”, som det heter i loven.
Dette er en av de mest omstridte bygningssaker i Os de siste årene, og det er underlig at de to partiene kan håndtere en slik sak på denne måten.

Siden Nils-Olav Nøss (Ap) har varslet lovlighetskontroll av saksbehandling/vedtak, så får vi se om flertallet likevel skulle ha sitt på det tørre. Uansett er det beklagelig at vi gjør vedtak av en slik plan som dette, når det vi får forelagt har for lite lekeareal, og når tiltakshaver (Rakner m.fl.) foreslå at terassene skal regnes inn i lekearealet. I tillegg kommer blokken i et område der det allerede er rikelig nok trafikk, uten sikring for ungene som skal gå langs veien og passere broen på vei til skolen.

La oss få en bedre håndtering av slike reguleringssaker i fremtiden!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**