Venstre vil vite klimastatus for Halden

“Ennå er det ikke lagt fram status for gjeldende klimaplan. Venstre har spurt etter dette i hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk uten å få svar. Nå krever vi at status for gjeldende klimaplan blir offentliggjort,” skriver Geir Helge Sandsmark i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Allèen på Klokkarstua, trær, tre, solnedgang, vinterstemning

Foto: Finn Dale Iversen

Halden var tidlig ute med å lage klimaplan, men siden ble den glemt helt til Venstre stilte interpellasjon om klimaplan i juni. Nå har planutvalg for by, miljø- og næring vedtatt utarbeidelse av ny klimaplan. Ennå er det ikke lagt fram status for gjeldende klimaplan. Venstre har spurt etter dette i hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk uten å få svar. Nå krever vi at status for gjeldende klimaplan blir offentliggjort.

I dagens situasjon med nasjonale klimamål er det åpenbare behov for aktiv og effektiv iverksetting av lokale klimatiltak. Det er også slik at tidlig igangsetting og prioritering av tiltak gjør det mulig å begrense ubehagelige effekter av tiltakene. Det er også betydelige positive effekter av mange tiltak. Dette gjelder blant annet reduksjon av energiutgifter og et bedre lokalt miljø. Slik kan framtida bli en ren fornøyelse dersom vi handler nå.

(Leserbrev på trykk i Halden Arbeiderblad 22.02.08.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**