Kritisk til tallgrunnlaget for Jåttå-flytting

— Det er helt uhørt at Forsvaret ikke tar hensyn til tidligere investeringer når det gjør økonomiske sammenligninger, sier Venstres stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim. Det er i forsvarsstudien om den militære organisasjon i Norge fra 2009 til 2013 det foreslås å fjerne det meste av den militære virksomheten i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Vidar Grundetjern

Forsvarstudien legger opp til å flytte Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) på Jåttå ved Stavanger til Landsdelskommando Nord-Norge på Reitan ved Bodø. Studien innbærer også nedleggelse og flytting av rekruttskolene for Sjøforsvaret og Luftforsvaret på Madla. 500 til 1000 arbeidsplasser vil forsvinne.

Kvassheim viser til investeringer for mange hundre millioner kroner på Jåttå som Forsvaret ser bort fra i sine økonomiske regnestykker.
Både i Madlaleiren og på Jåttå er det foretatt store oppgraderinger, til sammen på flere hundre millioner kroner. En flytting eller nedleggelse av FOHK vil alene kunne innebære en ekstrakostnad på mellom 600 millioner og 1 milliard.

Kvassheim setter sin lit til at gjennomgangen av tallmaterialet blir en reell gjennomgang og ikke bare en rituell øvelse. — Vi vil følge denne saken med falkeblikk dag for dag, sier han.

Den norske militære tilstedeværelsen i Rogaland er også viktig av hensyn til Natos virksomhet. FOHK, Madlaleiren og Sola flystasjon ivaretar vertskapsfunksjoner for Nato.
En samlet Rogalandsbenk er bekymret for at Nato skal velge å flytte sin aktivitet fra Norge. FOHK ble i sin tid lokalisert på Jåttå med argument om viktigheten av kontakt med Nato og Joint Warfare Center (JWC). FOHK benytter seg av JWCs infrastruktur på Jåttå.

Les mer i Stavanger Aftenblad her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**