Nei til endringer ved Flekkefjord sykehus

Resolusjon fra Flekkefjord Venstres årsmøte i forbindelse med trusselen om endringer i dagens sykehustilbud (nedgradering av fødeavdelingen og akutten) i Flekkefjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sørlandet Sykehus Flekkefjord (SSF) er svært viktig for Lister- og deler av Dalaneregionen.
Gjennom flere år har sykehuset satset på et høyt faglig nivå, og man har klart å oppnå topp kvalitet i tilbudet. Nok en gang kommer trusselen om strukturendringer ved SSF; denne gang gjelder det fødeavdelingen og kirurgisk avdeling. Det vil være en tragedie for regionen om vi mister fødeavdelingen og sykehusets akuttfunksjoner.

Flekkefjord sykehus er økonomisk veldrevet, og innbyggerne i regionen opplever frustrasjon og sinne ved tanken på at lokalsykehuset skal ofres for å skape balanse i regnskapet lenger øst! Å ha et godt lokalsykehus skaper trygghet for befolkningen, men det er også helt vesentlig i en økonomisk sammenheng. Sykehuset gir arbeid til svært mange mennesker, og bidrar til at regionen kan tilby et allsidig arbeidsliv. I tillegg til at dette er økonomisk viktig for byen og regionen, er det avgjørende for å fremstå som en attraktiv region for potensielle innflyttere.

I 2007 ble det født 403 barn ved SSF, og sykehuset klarte med dette endelig å oppfylle regjeringens "magiske grense" på 400 fødsler per år. Fødeavdelinger med færre enn 400 fødsler i året, risikerer å bli gjort om til såkalte fødestuer, noe som gir et mye dårligere tilbud til både kvinner og barn. Blir fødeavdelingen degradert til fødestue, vil viktige fagressurser forsvinne fra sykehuset, og resultatet vil bli at antallet fødsler ved SSF går kraftig tilbake.

Alt henger sammen. Enhver strukturell endring i sykehustilbudet i Flekkefjord er en alvorlig trussel mot et fullverdig akuttsykehus. Fagmiljøet i Flekkefjord er sårbart, og begynner man å røre ved dagens tilbud, blir det problematisk å bevare den høye faglige kompetansen man gjennom lang tid har klart å bygge opp.

Det er vanskelig å forstå at et nytt og moderne sykehus av topp kvalitet som drives effektivt skal måtte nedbygges. Behovet for å opprettholde sykehustilbudet på dagens nivå er meget viktig for de 40.000 innbyggerne i regionen.

Trusselen om kutt i tilbudet ved lokalsykehuset fører til at de ansatte og befolkningen for øvrig føler stor bekymring og usikkerhet med tanke på sykehusets fremtid.

Flekkefjord Venstre sier nei til rasering av Sørlandet Sykehus Flekkefjord, og oppfordrer til mobilisering i kampen for å beholde et fullverdig lokalsykehus.

– Resolusjon fra Flekkefjord Venstres årsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**