Sats på Namsosbanen!

Aplittforekomstene i Namsskogan er bare ett av mange gode argumenter for at Namsosbanen bør opprustes, mener leder i Namsos Venstre Geir Olav Knappe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Råvareprisene på metall gjør at det igjen kan bli bergdrift av ulikt valør i Namdalen. Godstransporten utgjør i dag et betydelig press på veiene våre. Jernbane bør igjen bli regelen for godstransport. Ikke unntaket. I følge leder i Namsos Venstre Geir Olav Knappe bør også Trønderbanen forlenges til Grong, og tenk om vi kunne tatt toget fra Namsos til Oslo. Jernbaneutbygginga her til lands kom neppe fordi det var særs billig å bygge jernbane på den tiden. Knappe er enig med Håvard Vannebo om at dette er god distriktspolitikk, god samfunnsøkonomi og ikke minst, en tar miljøutfordringene på alvor. Den namdalske stortingsbenken utfordret Namdalen på større satsinger i regionen. Da blir det merkelig og svært defensivt å mene som Lars Peder Brekk i denne saken. Kommunene i Namdalen må nå stå sammen. Vi trenger en Namsosbane som går på skinner. Knappe er glad for at krefter i Grong mener det samme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**