Energiplan for Tvedestrand kommune

Tvedestrand Venstre er glad for at kommunestyret nå har vedtatt å sette i gang arbeidet med en lokal klimaplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lokal klimaplan var Venstres store sak før valget. Sammen med SV leverte vi før jul et forslag om å nedsette en gruppe som skulle utarbeide en lokal klimaplan. Tirsdag 26. februar ble saken vedtatt. Det ble valgt en gruppe bestående at tre politikere (ordfører, Knut Håvard Kløvfjell (SV og Åsulv Løvdal (TTL)). Ønsket vårt om et vidt mandat, der en skal komme fram til hvordan klimahensyn kan innarbeides i all kommunal virksomhet og saksbehandling, og hvor vi ønsket et mål for reduksjon av klimautslipp, ble ikke tatt til følge. Hovedfokus skal dermed være kommunale bygg og transportsektorer. Imidlertid ser vi dette som et første skritt, og forventer at arbeidet videreføres med andre områder etterhvert.
Venstre fikk ikke plass i utvalget, men er allikevel fornøyd med sammensetningen, og ønsker dem lykke til med arbeidet. Vi skal følge nøye med på hva som skjer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**