Full fart!

Kommunestyret vedtok egne regler for farstbegrensing i sjø Dessverre var det ikke mulig å få flertall for felles regler med de andre kystkommunene i Aust-Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre hevdet i kommunestyret at det er fint å stå alene mot overmakten i en sak, hvis saken er fornuftig. Her er det ikke fornuftig, både forde det å ha felles regler er fornuftig i seg selv, og fordi reglene ville ha vært fornuftige.
For båtfolk som kommer til kysten vår utenfra, vil det være lettere å forholde seg til likelydende regler langs hele kysten. Det kan være vanskelig nok å få med seg alle grensepasseringene, der nye regler gjelder.
Tvedestrand hadde som en av sine hovedinnvendinger at fjorden er smal, og en farstgrense på 5 knop 100 meter fra land ville føre til at en måtte opp og ned av plan til stadighet. Disse innvendingene ble tatt til følge i det nye forslaget det skulle tas stilling til, der 100-metersregelen ble opphevet i sund smalere enn 200 meter, på strekningen Tvedestrand-Lyngør gjennom Havefjorden. Med denne imøtekommelsen, mente Venstre det var greit å akseptere 5-knops fartsbegrensing inntil 100 meter fra land, men fikk ikke gjennomslag for det.
Venstre påpekte den store økningen i antall båter, størrelsen på båter, og ikke minst at det er mange mer eller mindre utrente båtfører i fjorden sommerstid. Vi ønsker at det skal være trygt å ferdes på sjøen, og mener at en farstgrense på 30 knop gir et signal om at det gjelder regler på sjøen også. Med 30 knop kommer en fra brygga til skjæra på 10 minutter. Det bør ikke være en uakseptabel inngripen i den enkelte båtførers frihet.
Med de vedtatte regler, kan båter farte langs kysten med en begrensning på 30 knop til de kommer til Tvedestrand. Der kan de ta en “full speed”-tur inn Oksefjorden mellom alle de andre store og små båtene bare de holder seg 50 meter fra land og på østsiden av fjorden. Skal de ut igjen på vestsida, må de under 30 knop, for da er de i Arendal kommune. God tur!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**