Toventunnelen – Venstres innlegg i debatten

Sjelden har et veiprosjekt vakt så stor debatt og det spesielle med denne veipakken har vært de store lokale diskusjonene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Veipakken Helgeland handler om en ideell logistikkpakke for Helgeland som en samlet bærekraftig vekstregion med et felles arbeidsmarket.

Den handler om muligheter for nyskapning, kompetanse og samhold.

Venstre er glad for at Fylkesrådet ikke la opp til en ny realitetsbehandling av selve saken. Prosjektet er for viktig. De kostnadsøkningene som har kommet skyldes nye beregninger og krav som alle landets veiprosjekt har fått. En ny realitetsbehandling hadde sådd tvil om prosjektets nødvendighet.

Alle som har kjørt på riksvei 78 vet at utbedring av den gamle traseen ikke er noe alternativ. Med den sykehusstrukturen vi har i dag er det klart at regionens gravide og syke ikke kan vente på grønt lys når veien i utbedringsperioden må bli stengt.

Jeg er opptatt av at Helgelandregionen skal samles.
Med denne beslutningen som vi tar i dag gir vi alle et bidrag til denne samlingen, fremfor alle Fylkesråd Jon Tørseth og samferdselskomiteen som jeg retter en stor takk til sin håndtering av denne for Helgeland så betydningsfulle saken.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**