Lite begeistret for politiberedskapen

I Helgeland arbeiderblad den 23.februar kunne vi lese at ordførerne på Helgeland stort sett er fornøyd med det arbeidet Helgeland politidistrikt gjør for småkommunene. Undertegnede deler ikke samme begeistring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter endring av vaktordningen ved Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor har vi som borgere fått en dårligere beredskap: I hverdagene står det lokale lensmannskontoret ubemannet 1/3 del av døgnet, mens kontoret i helgene står ubemannet en større del av døgnet. I store deler av uken er vi nå i Alstahaug og Leirfjord avhengig av politi fra andre regioner. Det betyr en markant økning av utrykningstid/responstid i denne tidsperioden, om vi skulle ha behov for bistand fra politiet.

I januar brøt en beruset mann seg inn i leiligheten til en kvinne i Sandnessjøen. Med kvinnens barn til stede, gikk mannen løs på inventaret. En liten kattunge ble også drept. Skremt søkte kvinnen hjelp fra politiet. Det lokale lensmannskontoret var ikke bemannet på dette tidspunktet, og kvinnen måtte vente på politibistand fra Mosjøen. I følge kvinnen gikk det opp mot to timer før hjelpen nådde fram. Er det grunn til å være fornøyd med en slik beredskap?

Tenk deg følgende. En natt oppdager du at tre fremmede personer har brutt seg inn i din bolig. Du ringer politiet. Operasjonssentralen forteller at du vil få bistand fra politiet først om halvannen time . I november 2007 opplevde en kvinne på Nesna dette. Om denne kvinnen måtte vente halvannen time på bistand, stod det ikke noe om i Helgeland politidistrikts logg. Det opplyses imidlertid at bistand ble sendt fra Mo i Rana. Hadde lignende skjedd i Sandnessjøen, mens det lokale lensmannskontoret sto ubemannet, ja da måtte du nok ha beregnet minimum halvannen times ventetid. Er det grunn til å være fornøyd med en slik beredskap?

Det er lite tilfredsstillende at publikum på steder som har bystatus og en bymessig struktur, store deler av døgnet må påberegne èn til halvannen times ventetid på politiets bistand. Det var med bakgrunn i dette at Alstahaug Venstre, på Nordland Venstre sitt årsmøte, fremmet forslag om at vi i Nordland Venstre skal arbeide for at det fastsettes krav til utrykningstid/responstid ved utrykninger i nødstilfelle og akutte situasjoner. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Politi- og lensmannsetaten har tidligere spilt en aktiv rolle i lokalmiljøet. Den lokale forankringen har vært viktig for å kunne bekjempe vold og vinningskriminalitet, og for å kunne arbeide forebyggende. Med den utviklingen vi nå har sett det siste året i Helgeland politidistrikt, blir det lokale politiet i deler av døgnet helt fraværende i enkelte regioner. Undertegnede er derfor ikke fornøyd med denne utviklingen.

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant, Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**