Dyster holdning til nødvendig endring av KRL-faget

Etter dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mot KRL-faget, må det gjøres nødvendige endringer. I Tvedestrand møter det liten forsåtelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Regjeringen har sendt ut endringsforslaget til høring bl.a. i alle kommuner. Forslaget går bl.a. ut på å endre navnet på faget til RLE (religion, livssyn og etikk). Hensikten er å lage et felles fag som alle kan delta i. Det er litt underlig at det også vurderes nøye hvordan fritaksregler skal praktiseres, for hvis faget skal være for alle, kan det vel ikke være nødvendig med fritak? De foreslåtte endringene går derfor ikke langt nok, det mangler en grunnleggende endring både i innhold og metode.
Venstre hadde derfor følgende forslag til høringsuttalelse fra Tvedestrand kommunestyre, men fikk bare SVs representanter med på å støtte forslaget:
“Tvedestrand Kommunestyre finner ikke at departementets forslag til endring i opplæringsloven er nok til å møte dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstol mot KRL-faget.
Enten må faget endres til å bli et reelt fellesfag, REL, som ikke har en dominerende tradisjon som utgangspunkt, men må være et kunnskapsfag der barnas livssynsmessige integritet ivaretas. Faget må endres innholdsmessig og metodemessig i tråd med dette. Ansvaret for trosopplæring ligger til menighetene og foreldrene, og ikke til skolen.
Eller faget må todeles. Den ene delen kan fortsatt gi fordypning i kristendom, men siden en slik undervisning ikke kan være obligatorisk, må det være et parallellt, religionsnøytralt alternativ for de som ønsker det.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**