Spørsmål i BU om barnevern og fosterhjem

På bekgrunn av kommundrevisjonens rapport om fosterhjemsplasseringer stilte Venstre en del spørsmål på BU-møtet 28/2. Svarene kommer sannsynligvis på neste BU-møte, den 3. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre viser til kommunerevisjonens rapport 1/2008 om bydelenes tilsyn, oppfølging av kontroll ved fostrehjemsplasseringer. I rapporten kommer det blant annet frem at bydelen ikke ivaretar sitt ansvar som omsorgs- og tilsynsbydel i henhold til barnevernloven på undersøkelsestidspunktet. Manglene går på lovpålagte krav som blant annet gjennomgang av fosterhjemsavtaler, tiltaksplaner, oppfølgingsbesøk, tilsynsfører, tilsynsbesøk osv.

1. Bydelen har rapportert for året 2006. Kan BU få presentert tilsvarende tall for 2007 i neste BU-møte?
2. Hva gjør bydelen for å sikre at barna får sine lovpålagte rettigheter?
3. Hva gjør bydelen for å sikre også fosterforeldrenes trygghet og rettigheter?

Alle andre bydeler i Oslo har en barnevernstjeneste pr. bydel. Søndre Nordstrand er den eneste bydelen som har mer enn ett tjenestested (vi har tre; Hauketo-Holmlia, Klemetsrud barnevernstjenester, pluss barnevernstjenestens ungdomsteam).

4. Hva er årsaken til at vår bydel har tre tjenestesteder i stedet for ett?
5. Er det vurdert hvilke konsekvenser en eventuell sammenslåing vil gi – i så fall, kan det gis en kort oppsummering av konsekvensene?

Ta gjerne kontakt med Venstres BU-representant Kari Haugland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**