Spørsmål i BU om miljø

Miljø er Venstres viktigste sak. Søndre Nordstrand Venstre vil jobbe for at også vår bydel har en aktiv rolle i forhold til miljø. Derfor ble disse spørsmålene stilt på BU-møtet 28/2.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


LA 21
1. På nettsiden til bydelen finnes det egne sider for miljø og Lokal Agenda 21. Her finnes imidlertid kun generell informasjon som kan gjelde for hele Oslo. Hva skal til for at bydelen kan legge ut informasjon på nettsidene som er mer spesifikke for vår bydel?
2. Har bydelen fremdeles en egen LA21-konsulent?
3. Har bydelen noe samarbeid med miljøorganisasjoner som for eksempel “Grønn hverdag” eller “miljøheimevernet”?

Reise/transport
4. Bystyret vedtok ½ 2006 at sykkelgodtgjørelsen skal heves opp mot nivået for bilgodtgjørelsen. Hvordan godtgjøres transport med sykkel i forhold til transport med bil for tjenestereiser i bydelens regi?
5. Har bydelen egne retningslinjer for bruk av sykkel og kollektivtransport, i så fall – kan disse forelegges BU? Hvis ikke – kan eventuelt mer generelle retningslinjer for reise-/transportvirksomhet forelegges BU?

Innkjøp
6. Bydelen er en stor kjøper av varer og tjenester. På hvilken måte og i hvilken grad stilles det miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester?

Miljøsertifisering
7. Alle virksomheter/enheter i Oslo kommune skal miljøsertifiseres. Kan BU få en liste over hvilke enheter i bydelen som er sertifisert, hvilke som er i gang med sertifiseringsarbeidet, og hvilke enheter som ikke er sertifisert eller i gang med sertifiseringsarbeid? Kan lista også beskrive hvilken type sertifisering som er benyttet for enheter som er sertifisert (grønt flagg, miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS?).

For spørsmål, ta kontakt med Venstres BU-representant Kari Haugland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**