Spørsmål i BU om private barnehager

Praksisen i forhold til finansieringen av de private barnehagene i Søndre Nordstrand gjør at barnehagene får en svært dårlig forutsigbarhet når det gjelder økonomisk planlegging. I tillegg får ikke barnehagene kommunalt tilskudd i januar og februar, noe som krever at barnehagene har svært god likviditet. Derfor stilte Venstre spørsmål om dette i BU-møtet 28/2.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Barnehagene får både kommunalt og statlig tilskudd. Det kommunale tilskuddet blir ikke utbetalt i januar og februar, og fra mars blir det utbetalt såkalt “forskudd”, og januar og februar blir etterbetalt (uten renter). Det endelige tilskuddet blir fastsatt i juni/juli basert på det kommunale barnehagenes årsregnskaper. Resten av året blir det endelige tilskuddet utbetalt – pluss/minus det som ble “feil” første halvår. Hvis det ble utbetalt for mye i første halvår, blir tilsvarende trukket det neste (da blir det svært trangt på høsten). Barnehagene har vanligvis lønnsoppgjør i mai – i en periode der de ikke vet hvor mye de får i tilskudd.

Problemet er:
– barnehagene er avhengig av svært god likviditet når de skal drive uten kommunalt tilskudd (som etterbetales) to måneder i året – faste utgifter som lønn osv må ut uansett.
– forutsigbarheten blir elendig når de ikke vet endelig tilskudd for året før tidligst på sommeren, budsjettering blir vanskelig, det samme gjelder lønnsoppgjøret

Spørsmål:
1. Hvorfor utbetales ikke kommunalt tilskudd (“forskudd”) i januar og februar – selv om det endelige beløpet ikke er kjent?
2. Har bydelen muligheter til å bedre forutsigbarheten i den økonomiske planleggingen for barnehagene – slik at finansieringen blir klar før det har gått et halvt år av budsjettåret? I så fall – på hvilken måte? Hvis ikke – hvilket organ har ansvaret for dette?

Ta gjerne kontakt med Venstres BU-representant Kari Haugland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**