Full støtte til Averøybøndenes aksjon

Årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre støtter fullt opp om aksjonen som Averøy-bøndene har satt i gang for å synliggjøre de store utfordringene som landbruket står overfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møre og Romsdal er et fylke hvor primærnæringene står sterkt. Det er avgjørende viktig å ha et levende landbruksmiljø. Landbruket er store lokale verdiskapere, men det er også viktig innen landskapspleie, miljøarbeid og produksjon av grønne tjenester. I tillegg har landbruket en viktig rolle for å opprettholde bosetting og et levende kulturlandskap som er vesentlig for lokalt reiseliv.

Skal vi sikre et fortsatt levende landbruk, må inntektsnivået til bøndene styrkes vesentlig. Det er stort trykk i arbeidsmarkedet, og landbruket taper ofte i konkurransen om arbeidskraft. Selv om mange ønsker å drive landbruk, klarer de ikke å få en inntekt som kan forsvare innvesteringer og gi en lønn som står i forhold til innsatsen. Dette har sammenheng med økte kostnader i næringen.

Hvis avviklinga av norsk landbruk fortsetter i samme tempo som hittil, vil vi oppleve at Norge ikke lenger klarer å vere selvforsynt med landbruksprodukter som melk og kjøtt. I en tid hvor det er underskudd på mat på verdensbasis og med stigende priser, bør det være et mål for alle land å styrke sin selvforsyningsgrad.
Derfor er det ikke bare i bøndenes interesse å styrke landbruket i Norge, men også i norske forbrukeres interesser.

Møre og Romsdal Venstre gir derfor full støtte til Averøy-bøndenes aksjon for å styrke landbrukets stilling. Ved vårens landbruksoppgjør må inntektene i landbruket betydelig opp, og det må settes av nye, friske midler til nødvendige investeringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**