Møre og Romsdal Venstre krever bedre og mer stabil fergekapasitet i Møre og Romsdal

Gjennom flere år har vi pga sterk trafikkvekst sett et stadig større behov for økt kapasitet på mange fergestrekninger i fylket. Utviklinga i næringslivet sammen med driftsproblem på mange ferger, har medført store køproblem på stadig flere strekninger.

Igangsetting av flere anbudskontrakter vil gi kapasitetsøkning, men for mange samband først fra etter 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den prekære kapasitetssituasjonen har vi fått tydelig demonstrert stadig oftere, med kaotiske tilstander for næringsliv og befolkninga ellers. En total uakseptabel situasjon ikke minst på bakgrunn av at det finnes ledig fergemateriell på Vestlandet.

Møre og Romsdal Venstre krever at samferdselsministeren straks sørger for tilstrekkelige bevilgninger slik at tilgjengelige ferger kan leies inn. Møre og Romsdal kan da unngå de kaotiske forholda — spesielt i sommerhalvåret med mangel på passende reservemateriell ved planlagte verkstedsopphold samt driftsbrudd pga tekniske problemer.

I tillegg er det høyst påkrevd at næringsliv og innbyggere kan nå første og siste fly fra/til fylket. Møre og Romsdal Venstre krever derfor at det igangsatte “flyfergetilbudet” fortsetter, og at statlige midler til å sikre dette tilbudet kommer på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**