Ny opptrappingsplan for psykisk helse nå!

Møre og Romsdal Venstre krever at det kommer en ny opptrappingsplan for psykisk helse, hvor barn og ungdom prioriteres. I dag må barn og unge vente i gjennomsnitt 80 dager på psykiatrisk hjelp. Samtidig vet vi at en av tre unge har en eller fleire ganger vurdert selvmord. Den lange ventetiden er i fleire tilfeller årsak til selvmordsforsøk. Dette er en uholdbar situasjon og regjeringa må reagere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er viktig at det her settes inn det nødvendige økonomiske løftet økonomisk for å sikre lavterskeltilbud som når barn og unge. Det er viktig at helsesøster har en utdannelse som kan ivareta barn og unge med psykiske problemer. Møre og Romsdal Venstre mener dette er et område hvor vi ikkje har tid å vente med å iverksette tiltak. Her trengs både kompetente fagpersoner og økt forskningsinnsats.

Møre og Romsdal Venstre mener psykisk sjukdom og rusproblemer er en trussel mot velferssamfunnet vårt.

Venstre vil:

Bruke interesseorganisasjonene, som Mental Helse, aktivt til skolering.

Ha mer brukermedvirkning og flere ansatte spesielt i distrikskommunene.

Flere psykologer som er spesialister på barn og ungdom sine vansker.

Sikre bedre oppfølging etter fylte 18 år.

Økt informasjon både i grunn- og videregående skole.

Alle elever som ønsker det bør ha tilbud om samtale med en fagperson en gang/år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**