Tok opp eldre og psykisk helse

Venstres representanter i Utvalg for Bistand og Omsorg, Hilde Arneberg og Birger Vikøren tok opp tanker om eldre og psykiske lidelser. Dette var basert på orientering om Oppdatert Plan for Bærum kommunes samlede arbeid med psykisk helse 2007-2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi etterlyste i planen tiltak for eldre og deres psykiske helse, spesielt mht utvikling av psykiske lidelser som depresjon, og særlig i forbindelse med overgangen fra eget hjem til sykehjem.

Hilde Arneberg

Hilde Arneberg
Foto: I.Skonnord

Forebyggende tiltak er viktig for alle, og selvsagt også i forhold til eldre. For noen kan overgangen fra å leve i eget hjem til overflytting til institusjon, til tross for behovet for økt bistand, oppleves som en livskrise. Veien inn i passivitet og depresjon blir ofte kortere enn nødvendig og kostnadene for påfølgende behandling blir unødig stor. De faller gjerne utenfor Folkehelsekontoret, sosialtjenesten og folkehelsekoordinator. (Noen ser sosialrådgivertjenesten, fysio-/ og ergoterapitjenesten.)

Vi mener derfor at en bør søke å forebygge, både for å unngå unødig psykisk sykdom for dem som er i en risikosone og for å unngå framtidige belastninger og unødig bruk av medikamenter (eks antidepressiva, beroligende tbl og sovemidler) for eldre som kommer inn på en institusjon for resten av et langt liv.

Mulige løsninger kan være samtale med med kyndig fagperson (psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier) og psykoterapi for dem som trenger det. Kanskje kan noe av forbruket av antidepressiva og beroligende erstattes av gode samtaler.
,"Fadderordning" om det er en egnet medboer på bo og /behandlingssenteret tror vi kan være vel så viktig i en ny livssituasjon som gammel som på barneskolen,
Vi ser for oss at veiledning og trening i mestringstrategi for ny livsfase er viktig. Utvikling går ikke ut på dato.
Likeså er mulighet for meningsfulle oppgaver og oppdrag viktig. Vi tror kontakt med kjæledyr kan gi mye glede og tilfredshet. Naturopplevelser,det vi kaller grønn omsorg, i den grad det er mulig kan gi både inspirasjon, håp, livsglede.

Disse innspillene ble lagt ved planen.

Hilde Arneberg og Birger Vikøren
Bærum Venstre
Sektorutvalgsmedlemmer i BIOM(Bistand og omsorg),

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**