Bevaring av villaksstammen

– Nå må departementene bli enige om sjølaksforskriften, for nedgangen i antall villaks er så stor at bestanden står i fare for å bli utryddet. Vi må sette i verk tiltak som favner bredt for å stanse denne utviklingen, sier Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Åpner for kvoter
Venstre støtter Aage Wold i Norske Lakseelver i at drastiske tiltak må innføres for å bevare de gjenværende laksebestandene, og åpner for å innføre kvoter i norske lakseelver og vassdrag.

– I tillegg til å innføre tiltak i elvene, må vi også se på hva vi kan gjøre bedre for å forebygge rømming fra oppdrettsanlegg og hindre sykdomsutbrudd — og vi må også se på tiltak innen sjølaksefiske, fortsetter Kongshaug.

Vil ha forbud mot krok- og drivgarn
De fleste av de ca 1300 som fisker med not og garn i sjø er hobbyfiskere og antallet har stadig sunket, men det gjenværende fisket innebærer likevel et stort og ikke bærekraftig fiske.
— Fiske i sjøen bør derfor reduseres på lik linje med at det reduseres i elvene. Jeg mener bruk av krokgarn og drivgarn bør forbys, sier Leif Helge Kongshaug.

Etterlyser handlingskraft
– Næring knyttet til elvefiske og sjølaksefiske er særlig viktig i distrikts-Norge og ringvirkningene vil være negative i små lokalsamfunn, hvis laksen forsvinner. Kongshaug etterlyser handlingskraft fra Regjeringens side, for nå har vi ventet lenge nok avslutter Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**