Halden får Miljøvernrådgiver

Venstres Geir Helge Sandsmark ønsket at stillingen skal evalueres etter ett år, men flertallet syntes det var vanskelig å ha med et slikt punkt i vedtaket. Hans tilleggsforslag ble ikke vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Politikerne har store forventninger til at Halden skal få sin egen miljøvernrådgiver. Et enstemmig hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk valgte tittelen rådgiver fremfor miljøvernsjef.
– Administrasjonen har gitt en god begrunnelse som det er lett å slutte seg til. Det viktigste er å få satt i gang prosessen for å finne en egnet person, sa utvalgsleder Mons Hvattum (SV) og la til at det er mange år siden sist Halden hadde en miljøvernsjef.

På spørsmål om tittel rådgiver eller sjef, sa næringssjef Egil Schjerverud at hvis Halden kommune utlyser stilling som miljøvernsjef, forventer vedkommende å ha en stab under seg. Vi ønsker en miljøfaglig kyndig person som kan jobbe sektorovergripende og med konkrete miljøvernprosjekter. I dag er ansvaret for miljøvern spredt på flere.

Venstres Geir Helge Sandsmark ønsket at stillingen skal evalueres etter ett år, men flertallet syntes det var vanskelig å ha med et slikt punkt i vedtaket. Hans tilleggsforslag ble ikke vedtatt.
De ansattes representant i utvalget, Knut Nilsen, ba om at det blir utarbeidet stillingsinstruks før man går i drøftinger med tillitsvalgte. En miljøvernrådgivers oppgaver vil gå inn på arbeidsoppgaver andre stillinger har i dag.

Sps Ole R. Amundsen sa det er en god idé at den nye miljøvernrådgiveren plasseres i nærheten av landbrukskontoret, som nå er underlagt næringsavdelingen.

Fra Halden Arbeiderblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**