Må bli bedre på likestilling

-Politikk er lite barnevennlig, og jeg tror det kan være grunnen til at det er så få småbarnsmødre som ønsker seg inn i politiske verv, sier Skråning. -Det er viktig at kvinner i ulike livssituasjoner kan se muligheter til å arbeide politisk og få reell innflytelse på samfunnsutviklingen. Det er et flertall av kvinner i kommunale yrker, og kvinnene bør sette en stopper for den machopolitikken som fører til at store summer blir svidd av på “hårete” prosjekter på bekostning av områder som skole, helse og eldreomsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Vi skal bli enda bedre i årene framover. Når det for eksempel gjelder barnehagedekningen, skal kommunen bygge både på Brekkerød og på Isebakke. Det vil gi mange nye arbeidsplasser som kan bidra til å øke andelen menn i barnehagene, sier varaordfører Wenche Olsen.

Machopolitikk

Halden kommune kommer godt ut når det gjelder antall kvinnelige kommunestyrerepresentanter. I Arbeiderpartiet er 11 av 21 representanter kvinner.

-AP har veldig mange engasjerte kvinner som ønsker å gjøre en jobb, men andelen mellom 20 og 30 år skulle vi ønske var større, sier Olsen.

-Politikk er lite barnevennlig, og jeg tror det kan være grunnen til at det er så få småbarnsmødre som ønsker seg inn i politiske verv, sier Skråning. -Det er viktig at kvinner i ulike livssituasjoner kan se muligheter til å arbeide politisk og få reell innflytelse på samfunnsutviklingen. Det er et flertall av kvinner i kommunale yrker, og kvinnene bør sette en stopper for den machopolitikken som fører til at store summer blir svidd av på "hårete" prosjekter på bekostning av områder som skole, helse og eldreomsorg.

Rettferdighet

Tone Skråning synes det er rart at kvinner taper i lønnskampen, når det statistisk sett er flere kvinner enn menn som gjennomfører høyere utdanning – og i tillegg med bedre resultater.

-Ungdom velger fortsatt veldig tradisjonelt, og tendensen er at jenter i større grad velger yrke ut i fra ønsker om å hjelpe noen, og fordi de ser et framtidig ansvar for familie og hjem. Gutter legger mest vekt på lønn. Likevel ser vi at flere jenter gjør utradisjonelle valg – ikke minst fordi det er en måte å komme forbi den urettferdige lønna i kvinneyrker. Likestilling betyr likeverd, og ikke at kvinner skal bli lik menn eller at det skal være like mange av hvert kjønn i alle yrker, sier Venstrepolitikeren.

-Det er helt klart at menn velger annerledes utdannelse enn kvinner. De velger i større grad realfag mens damene velger fag som ikke gir like stor uttelling i lønn. Men det skal være lik lønn for lik utdannelse, og som arbeidsgiver må man velge den som er best kvalifisert, uavhengig av kjønn og nettverk, sier Olsen.

-Det er viktig at rettferdighet er grunnlaget for all likestilling, slår Tone Skråning fast

Les mer i Halden Dagblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**