Nato i Norge: – Hvor står Forsvarsministeren?

– Hva er regjeringens linje i forhold til Natos aktivitet på Jåttå, spurte Venstres Odd Einar Dørum i Stortinget i den muntlige spørretimen, onsdag. Forsvarministeren framholdt at NATO er viktig for Norge, og for regjeringen, men avklarte ikke de dramatiske konsekvensene av forsvarsjefens forslag for Rogaland og NATOs virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Liberalt Forum

Dørum tok utgangspunkt i i at Finansminister Halvorsen, SVs leder, har skapt et alvorlig bakteppe for med sin antydning om at man bør legge ned veto i NATO. Dørum framholdt også at Forsvarspolitisk utvalg, hvor alle partiene har vært med, tar ikke stilling til basestrukturer, men de gjør det klart at man skal se nøye på NATO-tilhørighet og operativ NATO-tilhørighet.
– Det er med det bakteppet, som er enstemmig fra Forsvarspolitisk utvalg, at debatten både om NATOs aktivitet på Jåttå og for den saks skyld NATOs brede aktivitet på Ørlandet flystasjon med halvparten av alliert øvingsvirksomhet i Norge, med operativ AWACS-virksomhet, tegner et landskap som bekymrer.

Dørum fortsatte: – Når vi ser forsvarssjefens studie, kan det virke som om forsvarssjefen, på tross av alt man skal tro om en forsvarssjef, vil ha NATO ut av Norge. Men det interessante politiske spørsmålet er om det også er Regjeringens linje.
Forsvarministeren var ikke klargjørende i sitt svar: -Når det gjelder forslag i forsvarsstudien til forsvarssjefen, og hvilke av disse forslagene vi vil fremme i langtidsproposisjonen, vil de selvfølgelig bli behørig omtalt, både når det gjelder politiske vurderinger, eventuelle NATO-vurderinger og økonomi.

– Jeg opplever at Forsvarsministeren vek unna spørsmålet, sier Odd Einar Dørum. – Det er helt avgjørende med de internasjonale uforutsigbare forholdene, at man ikke svekker de praktiske og operative og bånd mellom alliansen og Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**