Halden Venstres leder har synspunkt på NRK Østfolds fredagskommentar om åpenhet

Geir Helge Sandsmark debuterer som bloggkommentator etter distriktredaktør Ulf Morten Davidsens glimrende fredagskommentar om åpenhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er tydelig at flere enn oss sliter med posisjonens manglende vilje til åpenhet om politiske saker. Fredagskommentaren 7. mars setter lysskyheten til posisjonen i Halden i skarpt relieff mot åpenheten Arbeiderpartiordføreren i Råde viser, selv når han er i hardt vær.

Geir Helge Sandsmark kommenterer Davidsens utspill slik:

Hei! Det triste med posisjonens manglende åpenhet er jo at de fraskriver seg alle muligheter til å skape aksept og entusiasme for egne tiltak. Når de ikke selv tør å drive politikk i åpenhet, hvordan skal da byens befolkning få tiltro til den?

Som Davidsen helt riktig påpeker, er åpenhet en helt avgjørende del av demokratiets vesen. Jeg tør love at hele den politiske debatten i Halden vil løftes vesentlig om også posisjonen deltar med åpent sinn. Debatten vil bli friskere og sunnere og de virkelige forskjellene i politisk syn vil bli tydeligere. I tillegg vil kvaliteten på den politikken, som gjennomføres, heve seg når makta argumenterer for sitt syn i offentlighet.

I likhet med et par andre partier har Halden Venstre gått til valg på mer åpenhet og ryddighet i Haldenpolitikken. Det er bra at også media kjemper den samme kampen. Dermed kommer også informasjonen fram dit den skal, nemlig til inbyggerne.

Åpenhet er det beste forbyggende tiltaket mot korrupsjon og kameraderi i politikk og forvaltning. Eksempelet fra Råde er ekstra godt fordi det viser at åpenhet ikke er partipolitikk, men et demokratisk ideal.

Les fredagskommentaren og Geir Helges synspunkt her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**