Kritisk fase for Nittedal kulturhus

Kulturhusarbeidet er nå inne i en kritisk fase. Venstre mener vi må tilbake til det hovedsporet som for en del år siden skapte entusiasme og framgang i kulturhussaken. Først og fremst må kommunestyret ha vilje til å gjøre nødvendige vedtak og prioriteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av Inge Solli, gruppeleder

Gruppeleder Inge Solli (V)

Gruppeleder Inge Solli (V)

Kommunen må bidra økonomisk sammen med næringslivet og kulturlivet for å få realisert kulturhuset. Kulturhustomta må igjen avsettes til det opprinnelige formålet slik at Nittedals tusenårssted skal bli realisert. Utredningen som kommunen gjorde i fjor i samarbeid med kulturhusstiftelsen er et bra stykke arbeid, og er et godt grunnlag for å videreføre arbeidet.

Forhandlinger med Aberdeen
Kommunestyret nedsatte for nærmere ett år siden et forhandlingsutvalg som skulle gå i dialog med eiendomsselskapet Aberdeen for å få realisert Nittedal kulturhus. Venstre var en del av et svært lite mindretall som gikk imot dette. Vi hevdet at det var urealistisk å forvente at Aberdeen skulle bygge et kulturhus i Nittedal uten vesentlige bidrag fra kommunen. Det ble heller ikke definert et mandat for forhandlingsutvalgets arbeid, og kulturhusstiftelsen ble ikke tatt med på råd.

Velbegrunnet skepsis
Forhandlingsutvalget informerte lite til kommunestyret om hvordan forhandlingene forløp. Den informasjonen som ble gitt, var i stor grad resultat av at enkelte kommunestyremedlemmer presset på for å få fram opplysninger. I forkant av høstens kommunevalg ble det gitt uttrykk for at forhandlingene med Aberdeen var hovedsporet for å få realisert kulturhuset. De fleste kritikerne holdt en lav profil, i håp om at vår skepsis til forhandlingene ikke skulle slå til. Dessverre viste vår skepsis seg å være velbegrunnet.
Siste uken i november var det tid for å legge fram rapporten fra forhandlingsutvalget, og det var tidligere ordfører Tom Christophersen som på vegne av Ap, FrP, H og Sp informerte kommunestyret om prosessen og resultatet av forhandlingene. I slutten av rapporten står det blant annet: "Vi gjorde et siste forsøk etter sommerferien. Det viste seg da raskt at det ikke hadde noen hensikt å fortsette forhandlingene. Til det tenkte vi for ulikt".

Feilsitat i Varingen
Dette er bakgrunnen for min kritikk av de partiene som utgjorde forhandlingsutvalget. De fire partiene (Ap, FrP, H og Sp) måtte etter min oppfatning ha visst, eller burde ha visst før kommunevalget, at forhandlingene med Aberdeen ikke ville føre fram. Hvorfor ble ikke dette klart kommunisert før valget? Det var dette jeg i kommunestyrets møte karakteriserte som et svik mot kulturlivet og de velgerne som trodde på de fire partiene.
Jeg karakteriserte verken Tom Christophersen eller andre personer i forhandlingsutvalget for å være svikere. Det var Christophersen selv som hevdet å ha blitt karakterisert på denne måten. Varingens gjentatte sitater fra mitt innlegg er derfor feil. Det vises til at ordfører Mette Tønder ba om at kommunestyret burde tenke på språkbruken med referanse til mitt innlegg. Ordføreren reagerte ikke på det jeg sa verken under innlegget eller etter mitt innlegg. Det var først da Tom Christophersen trakk paralleller til krigens dager at hun valgte å be kommunestyrets medlemmer om å tenke på språkbruken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**