Venstre spurte om ungdomstilbud

På utvalgsmøtet i kultur og idrett 11. mars stilte Per Magnus Finnanger Sandsmark spørsmål om ungdomstilbud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forespørsel til møte i Utvalg for Kultur og Idrett
Ungdomstilbud
Jeg har engasjert meg for at det skal bli en debatt om Ungdomstilbudet i Halden. Og det har det blitt. 4 gutter og jenter i alderen 9-15 år skriver 20. februar leserbrev i HA med tittelen "Hva skal vi egentlig gjøre?" Innlegget er så fantastisk at jeg ønsker å dele det med dere i Utvalg for Kultur og Idrett så jeg er helt sikker på at det blir fulgt opp og besvart.

Hva skal vi egentlig gjøre?
Voksne sier at barn og ungdom sitter for mye foran TV og PC. Vi blir feite og får for dårlig konsentrasjon når vi beveger oss for lite og ikke får nok frisk luft. Hva mener egentlig voksne og politikere at vi skal gjøre? Og hvor?
På skolen vår går de fleste elevene rundt og henger i friminuttene. Elevene har halvveis blitt lovet å få basketballnett og smashball i flere år. Ikke så mye som et paradis i skolegården har vi. Da vi begynte på ungdomsskolen sa lærerne at "nå er dere ikke barn lenger." Lærerne synes nok der er for barnslig at vi vil leke eller holde op men noe. Men ungdom liker faktisk å ha noe morsomt å gjøre. Noen tør ikke si det, for vi vil ikke virke barnslige. Pengene får skylda. Er visst veldig dyrt med sånt utstyr. Hvorfor lages det ikke flere skøytebaner ute når det er kuldegrader? Det er vel ikke så dyrt? På festningen snakket de om å lage skibakke med skitrekk. Blir det noe av? Hva med rampen som står ved Rockehuset? Et idiotisk sted, synes vi. Vi ønsker oss et stort friområde med ramper og sånt til skateboard, sykkel og rollerblades. Da hadde vi hatt noe å gjøre hele året. Bedre enn å slenge gatelangs og gjøre dumme ting.
Ungdomsklubben i byen er det mange som ikke får lov å dra til fordi den ligger midt i byen. Kunne vi ikke få vanlige klubber for barn og ungdom der vi bor? Det er fint med fotball, håndball og Ufo. Men vi savner flere tilbud til fritida utenom, og også for de som ikke driver med idrett. Vi kan hjelpe til med å sette opp ting.
Hilsen 4 gutter og 2 jenter i Halden fra 9-15.

Dette innlegget er så godt at det får stå for seg selv, men jeg synes det er viktig å lytte til barn og ungdom og ta dem på alvor. Derfor tar jeg herved opp spørsmålene disse engasjerte ungdommene spør om.

I Kommuneplan for fysisk aktivitet står det at:

"Kommunedelplan for idrett og friluftsliv har som hovedmål å legge til rette for økt aktivitet for barn og ungdom. Bruk av kommunale idrettsanlegg, skoler og lignende skal legges til rette for at barn og ungdom skal kunne få tilbud om fysisk aktivitet i det nærmiljøet de bor og ferdes i."
"Tilskuddsmidler skal i hovedsak være rettet mot aktivitet for barn og ungdom under 18 år."

I Kulturplanen står det at:

"Halden kommune skal være en av de beste kommunene i landet å vokse opp i."
"Halden kommune skal ha et rikt og variert kulturtilbud for både organisert og uorganisert ungdom,"
"Halden kommune skal ha hovedansvaret for de unges fritidstilbud".
"Halden kommune skal utrede mulighetene for å bygge en skatepark."

Overordnet spørsmål
Disse målene forplikter. Når skal de gjøres noe med? Og hva skal gjøres? Jeg har ved flere anledninger gitt eksempler og fremmet forslag rundt dette temaet. Posisjonen svarer som regel med taushet. Men hva vil dere gjøre for å følge målene dere har vedtatt?

Hovedspørsmål, Fysisk aktivitet
Hva slags tiltak er tenkt, fra posisjonens/ kommunens side, for å fremme fysisk aktivitet og trivsel i friminuttene på skolene og for å følge opp disse målene i Kommunedelplanen?

Delspørsmål
1. Vil dere ha nærmiljøanlegg i tilknytning til ungdomsskolene?
2. Vil dere etablere anlegg/ tiltak som fremmer vinteraktivitet?
3. Vil dere arbeide for å få til en skate- og sykkelpark i Halden?
4. Når blir Porsneshallen åpnet for uorganiserte aktiviteter på kveldstid?

Hovedspørsmål, Kulturtilbud
Hva slags tilbud skal kommunen tilby til barn og ungdom som ikke er med i organiserte idretts- og kulturaktiviteter. Hvordan skal kommunen følge opp de målene som står over?

Delspørsmål
1. Ungdomsklubben er for alle. Enkelte ungdom får ikke gå på Ungdomsklubben når den ligger i byen. Hvordan vil dere løse dette problemet og gjøre Ungdomsklubben til et sted hvor både foreldre og ungdom synes det er trygt og hyggelig?
2. Det er viktig forebyggende arbeid å ha et ungdomstilbud. Rusfrie alternativer og klubber og aktiviteter som alternativ til dank og slåssing er viktig. Det etterlyses "vanlige klubber" der ungdom bor. Planlegges det noe på dette feltet?

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Venstre

Tidligere svarinnlegg på ungdommenes leserbrev finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**