Rehabilitering av Sandehallen

Sandehallen er i en heller laber forfatning, med slitasje og skader samt ett garderobeanlegg i svært dårlig forfatning. Kommunestyret vedtok derfor på møtet 13. februar å bevilge midler til rehabilitering innenfor en totalramme på 4 millioner kr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det har over en lang periode vært manglende tilsyn ved Sandehallen, Formannskapet valgte derfor å vedta ett tillegg til bevilgningen som lyder:
"En driftsmodell for hallen må etableres snarest mulig."

Snarest mulig er ett ullent krav og Venstre foreslo derfor i Kommunestyret en endring av forslaget:
"En driftsmodell for hallen må etableres i løpet av tiden fram til kommunestyrets møte 11.06.08."

Forslaget ble vedtatt 20 mot 5 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**