Stavanger skal bli energihovedstad

Det sier leder i Rogaland Venstre, Helge Solum Larsen i en lengre artikkel fra nyhetsbyrået AFP om oljehovedstaden Stavanger. Helge Solum Larsen er nestleder i kommunalstyret for byutvikling. Artikkelen har vært på trykk i flere internasjonale medier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen 1

Foto: Vidar Grundetjern

Solum Larsen poengterer at det er viktig for Stavanger å bruke de gode tidene til å forberede seg for endringene som vil komme når oljeeventyret tar slutt. — Vi må utnytte den rikdommen byen har nå til å skaffe oss flere ben å stå på, sier han.

Han viser til at Stavangers historie er en veksling mellom gode tider og dårlige tider, der ulike næringsgrener har vokst fram og gått til grunne gjennom århundrene. Nå er det viktig for Stavanger å utnytte den kunnskapen som ligger i en høyt utdannet arbeidsstyrke til å forvandle Stavanger fra en oljehovedstad til en energihovedstad.

Helge Solum Larsen peker blant annet på mulighetene som ligger i å utvikle vindmøller til havs. Han understreker også betydningen av satsingen på kultur, blant annet gjennom Stavangers status som kulturhovedstad, Stavanger 2008, som et viktig tiltak for å trekke til seg flere mennesker. Ikke minst er Stavangers fargerike historie, syngliggjort blant annet gjennom en unik trehusbebyggelse, et viktig element i dette arbeidet.

Du kan lese hele artikkelen på engelsk i avisa Taipei Times her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**