Kolberg lider av politisk forfølgelsesvanvidd

Slik karakteriserer Gunnar Kvassheim forsøkene fra Aps Martin Kolberg på å bortforklare skjevfordelingen mellom Østlandet og Vestlandet. Han peker blant annet på at hverken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet i Rogaland kan regnes blant de ondsinnede høyrekreftene i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


— Det grunnleggende problematiske med det Kolberg sier, er den manglende erkjennelsen av at dette er et reelt problem. En slik erkjennelse er nødvendig skal man få rettet opp skjevhetene, poengterer Gunnar Kvassheim overfor Stavanger Aftenblad i dag.

Kvassheim påpeker også at skjevfordelingen er godt dokumentert, både i statsbudsjettet og gjennom rapporter fra regjeringsoppnevnte utvalg. Som eksempel på det siste viser han til det såkalte Magnussen utvalget som i sin rapport sier at Helse Vest må få tilført over 300 millioner kroner, mens Helse Sør Øst må få redusert sine midler med over 700 millioner kroner for å skape en rettferdig fordeling.

Kvassheim reagerer også på at regjeringens to statsråder fra Rogaland kaller det sutring når skjevhetene blir påpekt. Han mener at deres utspill er bortforklaring, bagatellisering og hersketeknikk.

— Å påpeke urettferdig fordeling og kjempe for å få det opprettet er ikke det samme som å sutre, sier Kvassheim til Stavanger Aftenblad.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**