Møteplan for Nordland Venstre 2008

Styret i Nordland Venstre har satt datoer for styresamlinger, Venstresamlinger og årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


April 2008
11.april. Delegatmøte Tor Arne Solvoll, delegasjonsleder
11-13 april. Landsmøte, Sundvoll.

Juni 2008
7-8. juni Styremøte på Røst

September 2008
6-7 sept Styremøte i Bodø

Oktober 2008
ca 12.okt AU møte, tema: Innkalling til nom.møte og årsmøte
25-26 okt Styremøte i Bodø

November 2008
22-23.nov Venstrehelg i Bodø.
I tillegg til styret inviteres varamedlemmene, regionslederne og alle av Nordland Venstres kommunestyrerepresentanter for samling i Bodø med tre møter å agendaen:

1.Nominasjonsmøte
2. Politiskverksted, Venstre skole trinn 2?
3. Styremøte
a) årsmøte innkalling
b) etablere kampanjeutvalg.

Januar 2009
24-25.jan Styremøte i Bodø, tema: årsmøtet

a) Innkommende saker innen 22.jan
b) etablere redaksjonsnemnd.
c) påmelding til årsmøtet innen 1.februar.

Februar 2009
14-15.feb Årsmøte i Nordland Venstre

Mellom de planlagte styremøtene vil arbeidsutvalget jobbe. Det vil også bli arrangert styremøter pr telefon mellom de som er satt opp i møteplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**