Geir Olav Knappe

Geir Olav Knappe er styreleder for Namsos Venstre 2008 – 2009. Vararepresentant i kommunestyret for partiet 2007 – 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Geir Olav Knappe er 40 år, utdannet samfunnsgeograf og er ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag som høgskolelektor.

Geir Olav Knappe kan kontaktes på telefon 74271556 – mobil 95938089 eller på e- post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**