Horvnes-utbyggingen i rute

Det har vært stille på Horvnes den siste tiden. I Helgeland arbeiderblad den 25.mars opplyser ordfører i Alstahaug Stig Sørra om at alt er i rute.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fra havnefogd Evy Hersjedal har Alstahaug Venstre også fått opplyst om at alt er i rute. Om et par måneder starter byggearbeidenen igjen. Da skal det bygges et 80-meters dypvannskai på Horvnes, noen kilometer nord for Sandnessjøen sentrum. Kaiet skal stå ferdig ved årsskiftet 2008/2009.

I første byggetrinn skal det også opparbeides og legges tilrette store industriareal. Deler av dette arealet vil bl.a bli benyttet av HelgelandsBase til sin basvirksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**