Alstahaug Venstre med forslag til uttalelse

I forbindelse med Venstre sitt landsmøte i april, har Alstahaug Venstre sendt et forslag til uttalelse angående politiberedskapen og krav til responstid. Alstahaug Venstre er ikke fornøyd med den politiberedskapen som vi har i dag, og arbeider derfor for at beredskapen skal bli bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Store forskjeller i polititjenestetilbudet – krav til responstid ved utrykning

I Norge finner vi store variasjonen i befolkningskonsentrasjonen. Vi har tettbebygde strøk/byer på den ene siden, og grisgrendte strøk på den andre. Dette i seg selv er en utfordring for politiet for å kunne tilby alle borgere et likt tilbud og en lav responstid/utrykningstid ved behov for politibistand.

I enkelte politidistrikt har omorganisering av vaktordningen ført til at flere lokale lensmannskontor deler av døgnet står ubemannet. Politibistand blir da gitt fra naboregioner. Dette har ført til en forlengelse av responstid/utrykningstid. Det er imidlertid lite tilfredsstillende at publikum på steder som har bystatus og en bymessig struktur, deler i døgnet må påberegne halvannen til to timers ventetid på politiets bistand i nødstilfelle og akutte situasjoner.

Politiets hovedoppgaver er å opprettholde orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, etterforske lovbrudd og beskytte oss borgere. Venstre ønsker et lokalt politi som raskt kan være til stede og yte bistand. Venstre vil derfor arbeide for at det skal fastsettes krav om responstid ved utrykninger i nødstilfelle og akutte situasjoner.

Hanne Nora Nilssen
Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**