Regjeringen legger ned forsvaret i Rogaland

– Dette var nok forhåndsbestemt, sier Venstres Gunnar Kvassheim til at regjeringen i dag valgte å gå inn for forslag som rammer forsvaret i Rogaland hardest. -Dette er alvorlig for Norges Natoforpliktelser og meningsløst i forhold til alle investeringer som er gjort i bygg og anlegg lokalt. Regjeringen utraderer med innstillingen i dag forsvarets tilstedeværelse i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Flagg og anker

Foto: H. Bast

Det var på i statsråd fredag formiddag at regjeringen godkjente tilrådingen fra Forsvarsdepartementet som innebærer full utradering av forsvaret i Rogaland. Les innstillingen her >>

Forsvarets operative hovedkvarter (FOHK) anbefales lokalisert til Reitan ved Bodø primært av hensyn til nordområdene. Innstillingen innbærer også nedleggelse og flytting av rekruttskolene for Sjøforsvaret og Luftforsvaret på Madla. Mellom 500 — 1000 arbeidsplasser i fylket vil forsvinne.

Gunnar i Stavanger

Foto: Tore Nilsen

Venstre har sammen med en samlet opposisjon bedt om at tallmaterialet som ligger til grunn for disse beslutningene gjøres rede for. Også forhold til Natos tilstedeværelse i Norge har bekymret. Les mer her >>

-Men disse holdningene blir det en stor utfordring å se for seg noe forsvarpolitisk forlik. Til det har regjeringen lagt altfor sterke føringer om distriktspolitiske hensyn framfor hensynet til forsvaret, sier Kvassheim.
-At Arbeiderpartiet ofrer mulighetene for et forlik omkring den langsiktige forsvarspolitikken og dermed alliansepolitikken Norge har samlet seg om tverrpolitisk siden 1945, er vanskelig å forstå. Dette er et historisk skille for Arbeiderpartiet, sier Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**